HYRJE

Kjo faqe interneti është e krijuar dhe menaxhuar nga Pazari Im. Në të gjithë webin, termat "ne", "ne" dhe "tonë" i referohen Pazari Imit. Pazari Im ofron këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe tek ju, kushtëzuar me pranimin tuaj të të gjitha termave, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe / ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe pranoni të jeni të lidhur me termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet e Shërbimit", "Termat"). Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit të cilët janë shfletues, shitës, klientë, tregëtarë dhe / ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të përdorni faqen tonë të internetit. Nëse nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E BLERJES ONLINE

Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar, në përdorimin e Shërbimit, apo të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në ligjet e autorit).

Ju nuk duhet të transmetoni asnjë përmbajtje virusale ose ndonjë kod të një natyre destruktive.

Shkelja ose shkelja e ndonjë prej Termeve do të rezultojë në një ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shërbimin për këdo për çdo arsye në çdo kohë.

Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, shisni, rishitni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e Shërbimit, ose qasjen në Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen me shkrim nga ne.

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje përfshihen vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.

SEKSIONI 3 - SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHËZGJATJA E INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i vënë në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacionin e përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose të përdoret si bazë e vetme për të marrë vendime pa u konsultuar me burime primare, më të sakta, më të plota ose me kohë më të përshtatshme të informacionit.

SEKSIONI 4 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuara dhe janë subjekt kthimi ose shkëmbimi vetëm sipas Politikës sonë të Kthimit.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur me saktësi ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Nuk mund të garantojmë që ekrani i monitoruesit të kompjuterit tuaj të ndonjë ngjyre të jetë i saktë.

SEKSIONI 5 - INFORMACIONI PERSONAL

Dorëzimi i informacionit tuaj personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e privatësisë. Për të parë Politikën tonë të privatësisë.

SEKSIONI 6 - NDRYSHIMET E TERMAVE TË SHËRBIMIT

Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Termave të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të përditësojmë, ndryshojmë ose zëvendësojmë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht faqen tonë të internetit për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose qasja në faqen tonë të internetit ose Shërbimin pas postimit të ndonjë ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.


Rregjistrohu për Newsletter

Informohu mbi të rejat më të fundit rreth ofertave tona speciale